Лапидариум

Друга снимка на лапидариума.

Показана е фасадата на зданието. Поместени под покрива, се виждат питос, за съхранение на зърно, по-малка амфора и капител.