Прожекционна зала

Залата за прожекции.

Музеят разполага с прожекционна зала, където могат да бъдат изнасяни лекции и презентации.