Южна порта

Южната порта на защитната стена, от времето на Византия.

Портата е фланкирана от две отбранителни кули. Лявата е консервирана, а дясната очаква консервация. Неконсервираната кула е интересна с вероятното съществуване на параклис в основата си. Абсидата е видима непосредствено в дясно на дървото.