Терми

Останките на римските терми.

Добре се вижда устройството на двойния под, в нишата образувана от каменните колони циркулира топъл въздух, с чиято помощ се контролира температурата в помещенията. Това устройство е познато с името хипокауст.