Експозиция природа

Входът към експозиция Природа.

Музеят предлага интересни факти за флората и фауната, около село Дебелт. Изложбата е поместена в няколко зали, които се намират на втория етаж на музея.