Бронзова епоха III-II хил. пр. р. Хр.

 На Балканите етнокултурните процеси бележат началото на бронзовата епоха ІV - ІІІ хил. пр. Хр. Появата на бронза, сплав от мед и калай, довежда до развитието на нови металодобивни и металообработващи центрове. Наред с земеделието и скотовъдството започват да се оформят специализирани производства. В Европейския Югоизток се наблюдават процеси свързани с преобразуване на селищната система. Укрепените резиденции в Тракия, които контролират цели области, показват как се стабилизира силата и активността на аристокрацията. Обществото в прехода към териториални държави знае войната като всекидневие, откритият грабеж съсредоточава земя, суровини, имущество, в хазната на местната династия. По това време тези династии са все още анонимни. Появява се колесния транспорт. Създават се благоприятни условия за интензивни търговски и културни връзки.

 През средния и късен етап на бронзовата епоха се засилват контактите на тракийските племена с Егейското крайбрежие.

 По долното течение на река Средецка, през епохата на бронза, възникват първите селища. При разкопките в местността „Костадин чешма” и могила „Хеликон” са прoучени некрополи от това време. В тази епоха настъпват някои промени в погребалния обред, като се появяват надгробните могили. Успоредно с тях продължават да се използват плоски некрополи. Другата новост в пагребалния обред е появата на трупоизгарянето.

 При разкопките на могила „Хеликон” (в центъра на дн. с. Дебелт) са разкрити и проучени четири могилни погребения, в които основният погребален обред е трупополагането, като мъртвите са поставени в изпънато положение или тип хокер (мъртвият се полага странично-в ембрионално положение), като символ на завръщането в утробата на земята. Могилите съдържат единствено първични погребения в правоъгълни ями. В некропола се наблюдават и някои необичайни погребални практики, свързани с разчленяване на телата на мъртвия. При погребенията в местността „Костадин чешма” са открити следи от оцветяване по телата с червена охра. Практика, която е  характерна за  бронзовата епоха.  Гробните дарове са сравнително скромни, включват натрошени керамични съдове и бронзови кинжали. Могилните насипи са малки натрупани с камъни и пръст, при проучването им са докуметнирани ритуали свързани с поменалните практики след погребението.