Археологическа база

Непосредствено до съвременното село, почти в центъра на НАР “Деултум-Дебелт” през 1980 г. бе създадена база за обезпечаване и логистична подкрепа на работата на археологическите екипи. През следващите години тя бе  преустроена и разширена. В нея бяха разположени музейна експозиция, фондове, библиотека, фотоателие, архив на проучванията. 

 След 2003 г започна процес на преустройство на комплекса. Направен бе основен ремонт на основната сграда. Изградени бяха санитарни и канализационни съоръжения. Прокарани бяха телефон и Интернет. Попълнена бе библиотеката, започна благоустройството на двора. През следващите няколко години трябва да завърши цялостната дигитализация на документацията за археологическите обекти и съхраняваните в базата находки от района на резервата.

 Намеренията на ръководството на музея в гр. Средец, който стопанисва археологическата база е, да продължи да я благоустроява. Търсят се начини в нея да бъде създаден съвременен музей и да бъдат изградени необходимите инфраструктурни елементи за посрещане и обслужване на туристи и за провеждане на образователни курсове за ученици, студенти и любители.

 Днес обектът разполага с възможности за целогодишна работа на изследователските екипи, както и за различни образователни дейности. Освен с проблемите на археологическите обекти, персоналът на базата поддържа връзка с екологични структури, като основаната наблизо ферма за водни кончета. Освен това тук всяка година идват на практика и студенти от различни университети. Успоредно с участието си в разкопките те се обучават в изготвянето на археологическа документация, консервация и реставрация на различни артефакти, усвояват методологията на научните изследвания.

 През 2015-та година археологическата база бе изцяло реконструирана до днешния й вид. Музеят отново отвори врати за посещения през месец март на 2016-та година.