Термите на Деултум

 

Термитe на Деултум са една от първите обществени сгради, построени непосредствено след основаването на колонията. Зад строителството на подобни сгради стояла общинската управа, при поддръжката и ремонта им са се включвали представители на висшата класа в града. Те са били средище на обществения и културен живот в колонията. Тук хората са се срещали, обсъждали различни теми, играели зарове, сключвали сделки, спортували и почивали. Имали са важна социална функция. Посещаването им е било част от всекидневието на римските граждани.

            Термите дават представа за архитектурните и строителни традиции на колонията през римската епоха. Големите правоъгълни помещения се свързват помежду си с входове, оформени от мраморни прагове със следи от двукрили и еднокрили врати. Техниката на градеж е смесена зидария „opus mixtum” - редуващи се каменни и тухлени пояси от по четири до шест реда тухли споени с хоросан. Всички помещения са разположени в посока югоизток-северозапад, което показва, че няма зали лишени от слънце.

            Отоплението се е осъществявало чрез подова и стенна отоплителна система – хипокауст. За нагряване на повърхностите е използвана топлината от пещите (prеfurnium) посредством тягата, циркулираща под пода, който е бил поддържан от колонки, между които е циркулирал топъл въздух. Огънят в тези пещи бил постоянно поддържан с помощта на роби. Така цялата сграда била отоплена. В основата на римските бани стои принципът на степенуване на температурите в помещенията. Термите в Деултум не са изключение. Чрез температурните преходи: студено, топло, горещо, топло, студено се е целяло максимално освежаване на тялото. Допълнително, в тази последователност са добавени и други помещения. Основните къпални в термите са: frigidarium – помещение за къпане със студена вода, tepidarium – помещение за къпане с топла вода, caldarium – помещение за къпане с гореща вода. Къпането е било по-скоро ежедневие за повечето жители на градовете в римската империя. Хората често са се къпели, по времето на империята - всеки ден, обикновено следобед, след работа и преди вечеря. Термите са се превърнали в културни центрове, където хората можели да прекарват голяма част от деня си, ако не били заети по друг начин.

             Предвид функциите си сградата се нуждаела от голямо количество вода. За целта е била изградена много добра водопроводна и канализационна система, която е снабдявала банските помещения и басейните.

           Към термите е имало светилище на трите нимфи с изграден басейн. То е било разположено от южната страна на сградата на главна улица (decumanus). Басейнът към нимфеума е бил облицован с мрамор. Не бил забравен и героят Херакъл, който освен със своите подвизи се славел като покровител на изворите и водата. При проучването на термите са открити оброчни плочи на Херакъл и Трите нимфи.

           За този тип сгради и за това време, луксът е бил водещ. Пищната декорация от мраморни плочи и корнизи, цветни мазилки, сред които често срещани са помпеянско червено, бели и цветни пана с геометрични мотиви, колоните, капителите,фрагментите от мозайки, илюстрират интериора на сградата.

             В средата на ІV век голямо земетресение е унищожило термите. Върху руините се изграждат жилищни постройки, които преизползват запазените зидове.