Граничният вал "Еркесия"

Граничният вал "Еркесия" - известен още като "Големият окоп" или "Големият прекоп" е гранично укрепително съоръжение с издигнат землен вал с ров, в южното му подножие и малък преден вал. Обърната е с фронт на юг и прегражда по оста от изток Девелт и мандренската лагуна, в посока запад-югозапад до река Марица. Дължината му е 164 км.

 

            Съоръжението е маркирало държавната граница между България и Византия, установена с подписването на мирния договор между хан Омуртаг и император Лъв V Арменец през 815 г.

 

            Граничният вал "Еркесия" в продължение на близо 100 години е южна граница между България и Византия.