Notice: Undefined index: pagem_title in /home/deultum/domains/deultum.eu/public_html/userdata/templates/custom/files/collection_view.php on line 29

Червенофигурен скифос


Съдът е изработен от фина глина, получила след изпичането светъл керемиденочервен цвят.
Устието е широко и слабо издадено навън.
Стените под устието са почти отвесни – 1/3 от височината на скифоса, след което тялото се стеснява и добива форма на пресечен конус, обърнат надолу.
Столчето е пръстеновидно.
От всяка страна на съда са нарисувани по двама младежи, обърнати един срещу друг, облечени в дълги хитони, които падат на едри гънки. Подробностите по дрехите са направени с фирнисови линии, нанесени с тънка четка. Косите са предадени сумарно, с петна от гъст, черен, лъскав фирнис.
От отчупената страна липсва едната фигура.
Единият от младежите държи кръгъл предмет, неясен (вероятно диск ?), а другият държи друг предмет, разделен с пресечени на кръст чернофирнисови линии, с малки точки в полетата, очертани от тях. Пространството около фигурите е запълнено с фирнис. Под дръжките са нарисувани червени палмети, едната от които е запазена, а от другата – само част от основата. Над палметите, при фигурите, има волутни или дъгообразни завършеци. Палметите излизат от обща дъговидна основа, очертана с фирнис, под която има друга дъга. Пространството под фигурите и палметите до дъното е покрито с гъст, черен, лъскав фирнис. То е разделено с успоредна фирнисова ивица.
Частично запазената дръжка е разположена малко под устието, покрита е с фирнис; има елипсовидно напречно сечение.


Датиране
IV в. пр. Хр.
Състояние
Фрагментиран, реставриран. Липсват части от тялото, устието и едната дръжка, възстановени чрез реставрацията.
Размери
вис.11,00 см, диам. устие: 12,00 см, диам. дъно: 3,1 см, дръжки: дълж. 3,1 см, шир. 4,1 см, сечение: 1,00х0,7 см, деб. на стените: 0,2 см
Материал(и)
Глина

Сподели с приятели

Проект "Дигитализация и онлайн представяне на културни ценности от Национален археологически резерват "Деултум - Дебелт" е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.